Home GRUNDLÆGGENDE LEDELSE

GRUNDLÆGGENDE LEDELSE

LEDERKURSUS: GRUNDLÆGGENDE LEDELSE FOR REVISORER

LEDERKURSUS – BESKIVELSE

Programmet er et stærkt lederkursus for nye ledere i revisionsbranchen med minimum 4 års erfaring. Fokus er på ledelse i revisionsbranchen og i særdeleshed på det personlige lederskab.

Forløbet er lavet af en revisor til revisorer. Nicolai har en dyb ledelseserfaring i revisionsbranchen. Han har sammensat øvelser og redskaber, så det rammer de nøgleudfordringer en revisor på dette niveau må mestre for at komme godt videre i karrieren.

Uddannelsen Grundlæggende Leder har til hensigt at inspirere og motivere deltagerne via en attraktiv og spændende udviklingsproces. Deltagerne bringer sig selv i spil i arbejdet med temaer som personlig udvikling, samarbejde, kommunikation og lederskab. Forløbet leder til at hver deltager har udformet og arbejdet med en personlig handlingsplan.

UNDERVISERNE

Lederkursus Nicolai Sommer

Nicolai Sommer kender revisors verden indefra efter 16 år som revisor, herunder 7 år som statsautoriseret og leder af et revisionskontor. Siden 2012 har Nicolai coachet, undervist og rådgivet revisorer og ledere i krise-, udviklings- og forandringsprocesser, herunder revisoreksamen, kvalitetskontrol, revisornævnsager samt personlig og ledelsesmæssig udvikling.

Lars Lundmann er erhvervspsykolog (cand.psych.) og ph.d. i personligheds- og organisationspsykologi på Københavns Universitet. Lars arbejder også med karriererådgivning, rekruttering og organisationsudvikling, ligesom han holder kurser og foredrag om ledelse, personvurderinger og organisationsanalyser.

LÆRINGSMÅL PÅ LEDERKURSUS

Efter deltagelse har hver kursusdeltager:

  • etableret personligt fokus og ansvarlighed i forhold til egen udvikling og lederskab.
  • fået relevante værktøjer og træning i samtale, feedback og personlig udvikling.
  • arbejdet med en individuel plan for udvikling både personligt og karrieremæssigt.
  • styrket netværksrelationer i Grant Thornton og samarbejdskompetencer generelt.

KURSET OMFATTER:

MODUL 1 – TO DAGE

I tiden op til samt på modul 1 bygger vi fundamentet for en udviklingsproces med personlig involvering for den enkelte og gruppen. Desuden er der introduktion til det personlige fokus, som udgangspunkt for personligt ansvar og udviklingsfokus, selvværd/selvtillid, kommunikations- og præsentationsøvelser med henblik på personligt lederskab og medarbejderudvikling, herunder feedback- og opbygning af tillid.

Sideløbende med det personlige udviklingsarbejde arbejder vi tillige i mindre grupper for at skabe inspiration og drøfte fælles udfordringer og mulige løsningstiltag.

MODUL 2 – TO DAGE

Med udgangspunkt i personligt ansvar arbejder vi videre med teori og øvelser omkring udvikling og udfordringer som menneske og leder. Vi arbejder med at skabe mening, herunder lægger vi fundament for personlige værdier og mål.

Vi berører, hvad deltagerne personligt ønsker at opnå som menneske og leder, samt hvordan de kan styrke samarbejde og målopnåelse gennem tillidsbaserede relationer. Deltagerne arbejder konkret med deres handlingsplan, tidsplanlægning og effektivitet, herunder metoder til prioritering, fokus og handlekraft.

KONTAKT OS FOR DRØFTELSE AF JERES BEHOV FOR TRÆNING AF JERES REVISORER

DET SIGER DELTAGERNE

OM HVAD JEG HAR LÆRT OM MIT LEDERSKAB:

Dette forløb har simpelthen været perfekt. Det har ført os igennem det ene relevante værktøj og træning til det næste, hvor vi hele tiden har bygget videre på det forrige. Fuldt tilpasset til revisorgerningen. Jeg har simpelthen ingen forbedringsforslag. Tak for rejsen.

Hvor meget det betyder, at jeg kender mig selv, i forhold til at skulle lære andre at kende og være leder for dem. Jeg har lært mig selv bedre at kende og hvordan jeg skal tackle forskellige situationer.

Jeg har lært rigtig meget om mig selv, min måde at kommunikere på og hvordan jeg gerne vil være og fremstå over for dem, jeg skal lede. Herudover har jeg i forløbet også reflekteret meget over hvem jeg ser som en god leder og hvordan jeg gerne selv vil være.

Jeg er blevet bedre til at lytte og spørge ind til andre personer. Herudover er jeg blevet opmærksom på, hvad der er vigtigt at prioritere i min hverdag.

I forløbet har jeg især lært noget om mig selv og at man skal se indad for man kan blive bedre udadtil. Føler samtidig at jeg har fået nogle redskaber, som kan hjælpe mig til at kommunikere bedre med kollegaer i hverdagen.

Bare det at man tager uddannelsen gør et eller andet mærkeligt ved en – man føler man er leder nu (i hvert fald mere end før). Og så er der rigtig mange værktøjer i kassen. Det var også rart at erfare, at andre har samme problemstillinger – man bliver mere modig.

OM UNDERVISERNE

Jeg synes, det har været interessant at lære jer at kende. I er et par spændende mennesker med masser af livserfaring at dele ud af, hvilket gør at jeg lytter meget på det I siger, og tager det til mig.

Det kræver meget at få revisorer til at åbne op på den måde, så stor ros for at skabe de rigtige rammer for at det kunne lade sig gøre.

Jeg synes, at de har været virkelig dygtige til at få os til at lytte og tænke. Været anerkendende men også udfordrende i forhold til at være nysgerrig på en ikke “irriterende falsk måde”. De er behagelige, rolige og dygtige.

Underviserne er super gode, rigtig dygtige og gode til at skabe et trygt rum.

På en skala 1 til 10 så var I begge 100!

LEDERKURSUS “GRUNDLÆGGENDE LEDER”

OM GRUPPENS UDVIKLING OG SAMMENHOLD

Jeg har fået en forståelse for andre typer mennesker og fokus på hvad der er vigtigt for mig, samt sammenhold med en masse dygtige mennesker i firmaet. Jeg har lært nogle kollegaer at kende, som jeg nok aldrig ville have talt med, hvis det ikke var for kurset.

Tak for et rigtigt godt forløb. Det har til tider været en overvældende omgang, men det er imponerende at se, hvordan vi som gruppe har udviklet os på så kort tid.

Jeg har opnået en bedre forståelse af og bevidsthed om, hvordan jeg kommunikerer med og påvirker andre gennem ord og handlinger. Det er forhåbentligt med til, at jeg kan gøre det bedre og generelt mere positivt.

OM HVEM DETTE LEDERKURSUS ER FOR:

Dette lederkursus kan noget for alle og alle kan få et fint udbytte ud af det. Det handler jo meget om det personlige fokus som kan meget forskelligt. Uanset hvad det personlige fokus har været, så er det min opfattelse, at alle har fået noget brugbart med i værktøjskassen.

Man skal være åben og give alt hvad man kan. Man får mest ud af det når man lever sig ind i øvelserne og dialogen på forløbet.

At det kan være hårdt og krævende hvis man skal have et godt udbytte, men at man også kan få et stort og positivt udbyttet af det.

Man får kun det ud af forløbet, som man selv er villig til at give! Man skal selv have lyst til at “dele” ud af sig selv og være ærlig og åben. Udbyttet er derefter.

Læs også hvordan Grant Thornton bruger dette lederkursus i deres interne revisorforløb HER